ΠΗΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ
 
ΠΗΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ
   
 
  • GA551-001-00 5,5mm (κουτί 4.000 τεμ.)
  • GA551-002-00 7,5mm (κουτί 5.000 τεμ.)
  • GA551-003-00 8,5mm (κουτί 4.000 τεμ.)
  • GA551-004-00 9,5mm (κουτί 4.000 τεμ.)
  • GA551-005-00 11,5mm (κουτί 4.000 τεμ.)
  • GA551-006-00 13,5mm (κουτί 5.000 τεμ.)
  • GA551-007-00 14,5mm (κουτί 5.000 τεμ.)
  • GA551-008-00 15,5mm (κουτί 5.000 τεμ.)
  • GA551-009-00 19,5mm (κουτί 4.000 τεμ.)