ΚΑΪΤΙΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΪΤΙΩΝ

 

GA552-001-01
(A 5525)

Καΐτι 16X7 λευκό

GA553-004-01
(A 5523 Y)

Y για καΐτι λευκό

GA553-002-01
(A 5523)

Σταυρός για καΐτι λευκό

     

GA552-002-05
(A 5531 1)

Καΐτι χρυσό

GA553-003-05
(A 5534)

T για καΐτι χρυσό

GA553-001-05
(A 5532)

Σταυρός για καΐτι χρυσό

     

GA553-005-05
(A 5534 Y)

Y για καΐτι χρυσόGA553-009-01
(A 5522)

Άκρες για καΐτι λευκό

 

GA553-010-05
(A 5530)

Άκρες για καΐτι χρυσό