ΠΗΧΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 
ΠΗΧΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
   
 
  • GA550-001-00 5,5mm (συσκευασία 3.000m)
  • GA550-002-00 7,5mm (συσκευασία 2.400m)
  • GA550-003-00 8,5mm (συσκευασία 2.100m)
  • GA550-004-00 9,5mm (συσκευασία 1.800m)
  • GA550-005-00 11,5mm (συσκευασία 1.500m)
  • GA550-006-00 13,5mm (συσκευασία 1.300m)
  • GA550-007-00 14,5mm (συσκευασία 1.200m)
  • GA550-008-00 15,5mm (συσκευασία 1.100m)
  • GA550-009-00 19,5mm (συσκευασία 900m)