Η BALKAN είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στον κλάδο των κατασκευών στην Ν.Ευρώπη και τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά είναι: Συστήματα Αλουμινίου BLK κα FWB Brokelmann, Συνθετικά κουφώματα WYMAR, Μηχανήματα, Πολυκαρμπονικά φύλλα, Σύνθετα πάνελ αλουμινίου. Επιπλέον η BALKAN προωθεί την ενημέρωση μελετητικών γραφείων και τεχνικών εταιριών για τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους. Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες υποστήριξης περιλαμβάνουν:
• Παρουσίαση - προώθηση προϊόντων και παρουσιάσεις σε μεμονωμένους αρχιτέκτονες & μηχανικούς ή σε ομάδες μελετητών
• Διανομή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
• Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού σημειώματος ανά 15 ημέρες
• Τεχνική υποστήριξη όσον αφορά τις προδιαγραφές προϊόντων
• Υπόδειξη κατασκευαστών για την υποβολή προσφορών
Έδρα // Έκθεση:
11ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 14452, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2810 030 // Fax: 2102845 025 // e-mail: info@balkan.gr
Copyright BALKAN S.A. 2014